Auteur: Rico

Electrolux kiest opnieuw voor EPS als duurzaam verpakkingsmateriaal

In een poging de milieu-impact van haar verpakkingen te verminderen, kiest Electrolux na uitvoerig onderzoek opnieuw voor EPS als voornaamste verpakkingsmateriaal. Deze keuze is opvallend, omdat de fabrikant van huishoudelijke en professionele apparaten aanvankelijk van plan was de EPS verpakkingen te vervangen door papieren verpakkingen. 

Circulair EPS is de beste verpakking en bescherming voor jouw product. Weten waarom? Lees de 8 redenen om te kiezen voor verpakkingen van EPS.

Geen milieuvoordelen voor karton

Electrolux wil voor haar verpakkingen een balans vinden tussen milieuvriendelijkheid enerzijds en de praktische bescherming van haar grote, zware en breekbare apparaten anderzijds. In die zoektocht blijkt nu dat een keuze voor papieren verpakkingen leidt tot een toename van de ecologische voetafdruk en grotere hoeveelheden afval. De benodigde hoeveelheid karton om de veiligheid van de producten te garanderen, deed de milieuvoordelen teniet. Daarnaast laten aanvullende simulaties zien dat kartonnen verpakkingen te weinig bescherming bieden tegen externe omstandigheden, zoals een hoge luchtvochtigheid.

Keuze voor circulair EPS

Dankzij de uitkomst van het onderzoek kiest Electrolux ervoor om het gebruik van EPS te continueren, vanaf nu met zo veel mogelijk gerecycled EPS. EPS is heel eenvoudig en oneindig te recyclen. Daarnaast wil Electrolux het gebruik van verpakkingsmateriaal beperken.

Karton is geen duurzame oplossing

Dit voorbeeld van Electrolux laat zien dat het vervangen van plastic verpakkingen door karton geen duurzame oplossing is, zoals recent ook al werd geconcludeerd door  de Rabobank. Tot dezelfde conclusie kwam het rapport van een coalitie van NGO’s bestaande uit het European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network en de Rethink Plastic Alliantie.

Levenscyclusanalyse toont aan: koeldoos van karton is niet beter voor milieu dan een EPS-doos

In een vergelijkende levenscyclusanalyse zijn de milieueffecten van kartonnen koeldozen vergeleken met die van koeldozen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (EPS). Tegen de verwachting van de publieke opinie blijken koeldozen van karton niet milieuvriendelijker te zijn dan hun EPS-tegenhangers. De studie wijst uit dat de CO₂-impact van beide soorten dozen waarschijnlijk gelijkwaardig is, terwijl EPS-dozen op de totale milieuvoetafdruk en belangrijke specifieke milieueffecten, zoals emissies naar water, beter scoren.

Karton versus EPS

In de studie zijn de ‘Papercooler’, een volledig kartonnen koeldoos, en de ‘EcoCooler’, een grotere variant met kartonnen wanden gevuld met cellulose-isolatiemateriaal, vergeleken met hun respectievelijke EPS-equivalenten van dezelfde omvang.

De Milieuvoetafdruk

Volgens de Product Environmental Footprint (PEF), een maatstaf die de milieu-impact van producten kwantificeert gedurende hun hele levenscyclus, is de in het onderzoek gemeten impact van de kartonnen Papercooler en Ecocooler maar liefst 2,91 en 1,55 keer zo groot als die van EPS-koeldozen. Dit verschil wordt nog duidelijker als we kijken naar specifieke milieueffecten.

Specifieke milieueffecten

De invloed op zoetwaterorganismen van toxische stoffen die in het milieu terechtkomen is bij de kartonnen Papercooler 201 keer groter en bij de kartonnen Ecocooler 96 keer groter dan voor EPS. En ook de milieu-impact door de potentiële opwarming van de aarde door veranderingen in landgebruik is voor de papieren Papercooler en Ecocooler 75  en 38 keer groter dan voor de vergelijkbare EPS-koeldoos.

Alle resultaten op een rij bekijken? Download onze factsheet met de belangrijkste resultaten van deze vergelijkende levenscyclusanalyse.

De algemene perceptie ontkracht

Deze resultaten ontkrachten de algemene perceptie dat karton een milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal is. De resultaten zijn ook in lijn met het toenemend aantal onderzoeken en rapporten dat aantoont dat het vervangen van plastic verpakkingen door papier geen vanzelfsprekende duurzame oplossing is. Daarnaast tonen de bevindingen van de levenscyclusanalyse aan dat bij de keuze voor verpakkingsmaterialen aandacht nodig is voor totale milieu-impact gedurende het volledige productieproces ervan.

Heb je vragen over deze vergelijkende LCA-studie? Mail je vraag naar r.goes@stybenex.nl.

CoolBlue compacteert EPS in eigen pers

EPS (vaak nog bekend als ‘piepschuim’) is uitermate geschikt om producten zoals huishoudelijke apparaten te beschermen, bijvoorbeeld in de verpakking van wasmachines en televisies.

Goed om te weten: ook na gebruik is EPS een zeer waardevolle grondstof voor recycling. EPS bestaat voor 98% uit lucht en is dus heel licht in gewicht, maar zorgt wel voor ruimtebeslag in de restafval container.

Kijk in deze video hoe Coolblue het EPS in een pers compacteert en daarmee zijn afvalkosten aanzienlijk verlaagt én bijdraagt aan recycling en een beter milieu. Diverse gespecialiseerde bedrijven bieden zich aan voor het inzamelen, ophalen en recyclen van EPS (piepschuim) in de elektronica-keten.

 

Rabobank: ‘Plastic verpakkingen vervangen door papier geen duurzame oplossing’

De Rabobank waarschuwt dat het vervangen van plastic verpakkingen door papieren verpakkingen geen duurzame oplossing is. In een rapport stelt de bank dat voor de productie van papieren verpakkingen waarschijnlijk meer energie nodig is en dat er meer CO2 vrijkomt. Ook zijn er extra materialen nodig om papier geschikt te maken, materialen die de recycling of biologische afbreekbaarheid kunnen verhinderen.

Een foutieve aanname bij consumenten

Volgens de Rabobank kiezen marktpartijen voor papieren verpakkingen omdat consumenten veronderstellen dat papieren verpakkingen duurzamer en van hoge kwaliteit zijn. Maar, ‘in tegenstelling tot wat consumenten denken, is het vervangen van plastic door papier en pulp echter niet zo duurzaam’, zegt Jim Owen, senior analist Packaging & Logistics bij de Rabobank. De analist wijst erop dat er voor papieren verpakkingen meer materiaal nodig is om dezelfde robuustheid als plastic verpakkingen te bereiken, met “naar verwachting intensievere productieprocessen en duurdere verpakkingen tot gevolg”.

Steeds meer onderzoek

De waarschuwing van de Rabobank staat niet op zichzelf. Eerder waarschuwde een coalitie van onafhankelijke organisaties, zoals European Environmental Bureau en Zero Waste Europe al voor de negatieve gevolgen van het gebruik van papier. 

In het rapport spreekt de Rabobank de positieve verwachting uit dat overheden en marktpartijen uiteindelijk de meest duurzame keuzes zullen maken: ‘Het commitment van de verpakkingsindustrie om duurzaamheid en circulariteit in haar verpakkingsoplossingen te realiseren, evolueert wereldwijd’.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van duurzame verpakkingen? Volg ons op LinkedIn. 

Nederland levert steeds meer EPS in voor recycling

De hoeveelheid EPS-verpakkingen die Nederlanders jaarlijks inleveren op de milieustraat is opnieuw toegenomen. De nieuwste telling komt uit op 1.7 miljoen kilo. Dat blijkt uit onderzoek van branchevereniging Stybenex op basis van cijfers van Afvalgids. EPS dat is verzameld op de milieustraat wordt bijna volledig gerecycled voor nieuwe EPS-isolatieproducten.

EPS is een veelgebruikt verpakkingsmateriaal voor onder andere elektronica en witgoed, zoals televisies en koelkasten. Maar ook voedsel, medicijnen en tal van andere producten worden verpakt in EPS. EPS, dat staat voor geëxpandeerd polystyreen, is licht, sterk en makkelijk te recyclen.

Voor het onderzoek zijn de inzamelcijfers over 2021 van alle Nederlandse milieustraten meegenomen. Op 270 milieustraten kan EPS apart worden aangeboden. Dat leverde dit jaar meer dan 1,7 miljoen kilo EPS op. Dat is 241.000 kilo meer dan het voorgaande jaar, oftewel een stijging van ruim 15%.

Meer milieustraten zamelen EPS gescheiden in 

Het is voor Nederlandse huishoudens en bedrijven steeds makkelijker om EPS in te leveren op een milieustraat. Van de 360 milieustraten in Nederland zamelen 270 milieustraten EPS gescheiden in. Dat is een stijging van 10,6% ten opzichte van een jaar eerder. 

Rotterdam en Montfoort grootste inzamelaars

Van alle gemeenten in Nederland leveren Rotterdammers bij elkaar opgeteld het meeste EPS in. Andere koplopers zijn de steden Amsterdam, Utrecht en Groningen. Inwoners van Montfoort, Vlieland en Oosterhout leveren per persoon het meeste EPS in. 

Op naar 300 milieustraten

De Nederlandse fabrikanten van EPS verpakkingen, verenigd in branchevereniging Stybenex, stimuleren het inzamelen van EPS om zo veel mogelijk EPS te kunnen recyclen. Zij hebben zich ten doel gesteld dat in 2025 meer dan 300 milieustraten EPS gescheiden inzamelen.

EPS wereldwijd grootschalig gerecycled

Nieuw onderzoek laat zien dat EPS wereldwijd grootschalig wordt gerecycled. Met recyclingpercentages van meer dan 30% in Noord-Amerika, 40% in Europa en meer dan 50% in Japan, China en Zuid-Korea, voldoet EPS aan de criteria die zijn opgenomen in het United Nations Environmental Programme. 

EPS gerecycled in 35 landen

Wereldwijd hebben 4.2 miljard mensen in 34 landen de mogelijkheid om EPS te recyclen. EPS is het op twee na meest gerecyclede verpakkingsmateriaal. Dat resultaat is bijzonder, te meer omdat minder dan 2% van het geproduceerde verpakkingsmateriaal van EPS is. 

EPS is niet alleen 100% recyclebaar

In de circulaire economie gaat het er niet alleen om dat een product 100% recyclebaar is. Zeker zo belangrijk is dat recycling ook feitelijk plaatsvindt. De Ellen MacArthur Foundation is een invloedrijke internationale organisatie die het concept van een circulaire economie ontwikkelt en promoot door samen te werken met bedrijven, beleidsmakers en academici. Zij (en in haar kielzog het United Nations Environmental Programma) hanteert het uitgangspunt dat de recyclebaarheid van verpakkingen ‘in praktijk en op schaal’ moet zijn bewezen. Op grond van de nieuwe data wordt bevestigd dat EPS niet alleen recyclebaar is, maar dat het ook op grotere schaal feitelijk plaatsvindt. 

Nederland wereldwijd koploper

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Nederland koploper is in Europa en daarbuiten. Nederland recyclet 59% van de EPS-verpakkingen en bijna 100% van alle EPS-viskisten en EPS gebruikt in de tuinbouw (trays en kweekbakken). Huishoudens kunnen op de milieustraat EPS apart aanbieden voor recycling.

Zoekt u naar circulaire oplossingen en wilt u de CO2 footprint van uw bedrijf verlagen? Er staat een netwerk aan inzamelbedrijven, sorteerders en recyclers klaar om uw EPS te recyclen. Download onze factsheet met inzameladressen in Nederland of kijk op EPSCycle.org voor inzameladressen in Denemarken, Duitsland en Nederland

Nederlandse fabrikanten EPS-producten zijn aangesloten bij EPS Cycle

De Nederlandse resultaten voor het recyclen van EPS behoren tot de beste van de wereld. Stybenex, branchevereniging van EPS-fabrikanten, is als een van de initiatiefnemers aangesloten bij EPS Cycle. EPS Cycle is een Europees terugnamesysteem dat de inzameling en recycling van gebruikte EPS-materialen promoot en makkelijker maakt. Het doel van EPS Cycle is het bevorderen van de recycling van EPS-materialen uit zowel de bouw- als de verpakkingssector.

Milieuonderzoek: papier geen duurzaam alternatief voor kunststof verpakking

Voedselverpakkingen op papierbasis worden op de markt gebracht als een duurzaam alternatief voor plastic, hoewel ze meestal worden gecombineerd met plastic of andere chemische coatings, zelden gerecycled materiaal bevatten en wereldwijd ontbossing en industrieel waterverbruik in de hand werken. Dit blijkt uit het rapport van een coalitie van NGO’s bestaande uit het European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network en de Rethink Plastic Alliantie.

Wil je het rapport zelf lezen? Download het rapport hier.

Moeilijk te recyclen

Ondanks de perceptie van papier als een recyclebaar materiaal, wijst het rapport op de ernstige beperkingen van recycling voor voedsel- en drankverpakkingen op basis van papier. Deze verpakkingen worden bijna altijd gecombineerd met plastics of chemicaliën om ze waterdicht of vetbestendig te maken, wat het recyclingproces bemoeilijkt. In de praktijk betekent dit dat voedselverpakkingen vaak worden verbrand of gestort.

Ontbossing

Papieren verpakkingen zijn een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing, zowel in Europa als wereldwijd. Ongeveer 90% van de papierpulp wordt gemaakt van hout, en de productie van papier is verantwoordelijk voor ongeveer 35% van alle gekapte bomen wereldwijd​. Deze productie heeft geleid tot waterschaarste, bosbranden en verlies aan biodiversiteit in diverse landen.

De grootste bron van verpakkingsafval

De productie van papier is een grote bron van afval. In 2020 werd er in de Europese Unie 32,7 miljoen ton afval gegenereerd door papieren verpakkingen, wat meer is dan het totale afval van de twee volgende grootste materiaalstromen, plastic (19,4%) en glas (19,1%), gecombineerd​. 

Veel water nodig

De productie van papier is een water intensief proces, waarbij grote hoeveelheden water worden gebruikt voor verschillende fasen van de productie, zoals het pulpen van hout, het bleken van de pulp en het uiteindelijke vervaardigen van papier. De waterbehoefte van papierfabrieken leidt tot waterschaarste in regio’s waar waterbronnen al onder druk staan. Volgens het rapport zorgt de aanwezigheid van papierfabrieken in bijvoorbeeld Brazilië en Denemarken er al aantoonbaar voor dat omliggend bebost gebied bedreigd is door een watertekort. 

Plastics vervangen door papier is niet de oplossing

Het rapport benadrukt het belang van het herzien van de EU-regelgeving inzake verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR) om een einde te maken aan het verspillende model van papieren wegwerpverpakkingen. Het pleit voor het bevorderen van goed ontworpen hergebruik systemen, in plaats van het simpelweg vervangen van plastic door papier, dat niet de duurzame oplossing blijkt te zijn die veel mensen denken dat het is.

Wil je het rapport zelf lezen? Download het rapport hier.

Wil je over dit onderwerp meepraten? Dat kan via LinkedIn.

EPS is de beste isolator voor Verwarming- en Ventilatiesystemen

Als je ergens geen warmte (of koude) wilt verliezen, is het in verwarming- en ventilatiesystemen. Het is dan ook geen toeval dat fabrikanten kiezen voor EPS als isolatiemateriaal oftewel geëxpandeerd polystyreen. EPS biedt een scala aan voordelen die het een ideale keuze maken voor cv-ketels, (zonne)boilers, warmtepompen en andere componenten van verwarming- en ventilatiesystemen. In dit artikel zullen we de voordelen en het gebruik van EPS nader bekijken.

Uitstekende isolerende eigenschappen

De meest doorslaggevende reden om EPS toe te passen in verwarming- en ventilatiesystemen is de uitstekende isolerende werking. EPS is een beproefde en duurzame thermische isolator, die helpt om energieverlies tot een minimum te beperken. Het materiaal draagt bij aan de efficiëntie van systemen door warmte binnen te houden of buiten te houden, afhankelijk van de behoeften van het systeem. Hierdoor kan er aanzienlijk worden bespaard op energiekosten en wordt de ecologische voetafdruk verkleind.

Een duurzame en milieuvriendelijke keuze

EPS blijkt duurzamer te zijn dan veel mensen vermoeden. Het feit dat EPS voor 98% uit lucht bestaat, maakt het een materiaal waarbij met minimale hoeveelheden kunststof de hoogste isolatiewaarden worden behaald. Bovendien is EPS ontzettend licht. Dit maakt EPS een geliefd materiaal om te verwerken in klimaatsystemen, want hoewel je met EPS materiaal aan de isolatie toevoegt, neemt het gewicht en de bijbehorende transportkosten nauwelijks toe. Tel daarbij op dat EPS-isolatie op maat gemaakt kan worden voor elk individuele component, en het mag duidelijk zijn dat EPS een duurzame keuze is.

Nog meer klantgerichte voordelen

Uiteraard kiezen fabrikanten niet alleen voor EPS vanwege de milieuvoordelen, maar ook vanwege de vele andere voordelen, zoals de beschikbaarheid van verschillende brandvertragende versies. Het materiaal is daarnaast ook kostentechnisch interessant in vergelijking met alternatieve materialen, en EPS is te maken in elke vorm zodat er altijd een perfecte fit is met de installatie waar het EPS aan toegevoegd wordt.

Het isolatiemateriaal hergebruiken

Er komt een tijd dat ook klimaatinstallaties gerepareerd of gedemonteerd moeten worden. Het is dan belangrijk dat het isolatiemateriaal demontabel is en hergebruikt kan worden. Met EPS kan dat. EPS is immers 100% recyclebaar en laat zich, in tegenstelling tot andere materialen, makkelijk verwijderen uit en van de installatie. Omdat EPS enorm goed bestand is tegen vocht, kan het isolatiemateriaal uit bijna elke installatie hergebruikt worden.

Een mileubewuste oplossing

Dankzij de veelzijdige eigenschappen, duurzame toepassingen en milieubewuste voordelen is EPS een populaire en bewuste keuze voor verwarming- en ventilatiesystemen die voldoen aan de groeiende vraag naar energie-efficiëntie en milieubewuste oplossingen.

Danny de Jong bevordert recycling met ophaalservice voor verpakkingsmateriaal

Na de montage van een nieuwe keuken houdt de consument vaak een berg karton, hout en EPS over. Onnodig en allesbehalve milieuvriendelijk als dit zomaar wordt weggegooid, vindt Danny de Jong van DDJ Cleaning Services. Hij biedt klanten daarom een duurzame oplossing en haalt overgebleven verpakkingsmateriaal op en levert het gescheiden af bij afvalverwerkers.

Danny kwam op het idee om overgebleven verpakkingsmateriaal op te halen doordat hij veel consumenten hoorde klagen over de hoeveelheid verpakkingsmateriaal: “Het karton, hout of EPS bleef gewoon bij de klant liggen, en zij mochten het opruimen, waardoor het vaak bij het restafval gegooid werd. Niet milieu- en klantvriendelijk in mijn ogen. Dat was voor mij het teken om er iets mee te doen”, vertelt Danny.

Ophalen en vervoeren
En zo begon Danny DDJ Cleaning Services, met als doel om klanten te voorzien van een gemakkelijke en duurzame oplossing voor het afvalprobleem na het monteren van een nieuwe keuken. Hij benaderde de keukenwinkels waarvoor hij al montagewerk verrichtte en vroeg of hij het verpakkingsmateriaal bij de klanten op kon halen en vervoeren naar recyclingbedrijven. De reacties waren positief en al snel groeide zijn klantenkring. Momenteel vervoert het bedrijf zo’n 200 keukens per maand.

Verder recycled
Het concept van Danny is simpel: bij het monteren houdt de monteur het verpakkingsafval al direct gescheiden. DDJ Cleaning Services haalt het, in samenspraak met de consument, op en brengt het gescheiden naar een recycler. “Klant blij, recycler blij”, zegt Danny.

EPS opgehaald voor recycling
DDJ Cleaning Services vervoert vooral veel EPS. Dit materiaal wordt vaak gebruikt als verpakkingsmateriaal in de keukenbranche omdat het licht en sterk is en tegen een stootje kan. “Bij een oven van 60-65 kilo is het wel handig als de verpakking eromheen niet te zwaar is en toch een beetje meegeeft.” Ook is EPS volledig recyclebaar. Danny legt uit: “Wij brengen ons EPS afval voornamelijk naar Hordijk, zij recyclen het en gebruiken het als grondstof voor isolatieproducten in gebouwen.

Duurzame projecten
DDJ Cleaning Services is een mooi voorbeeld van de verduurzaming in de keukenbranche. “Zeker nu nieuwe keukens veelal in duurzame nieuwbouwprojecten worden geplaatst, is milieuvriendelijk omgaan met restmaterialen een belangrijk thema geworden voor consumenten”, zegt Danny.

Danny wil andere bedrijven en ondernemers oproepen om ook te investeren in duurzaamheid. “In veel branches valt er nog veel te halen als het gaat om het duurzaam ophalen en vervoeren van verpakkingsafval.” Daar wil ik mij voor inzetten en ik hoop dat anderen dat ook doen.”

Van Oslo naar Londen op een surfboard van 100% gerecycled EPS

Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, onderneemt over een paar maanden een wel heel bijzondere expeditie. Op een surfboard gemaakt van gerecyclede kunststof-materialen (o.a. EPS) surft hij van Oslo naar Londen om aandacht te vragen voor plastic vervuiling en de wegwerpmaatschappij. Zijn doel? Statiegeld op kleine plastic flesjes in Groot-Brittannië.

In Nederland is statiegeld op kleine flesjes sinds 1 juli 2021 verplicht, maar in Groot-Brittannië nog niet. Merijn wil in 30 dagen van Oslo naar Londen windsurfen om de Engelse flesjes die hij in Noorwegen vond terug te brengen naar de bron: de directeuren van Engelse frisdrankmaatschappijen.

De kern van dit surfboard bestaat uit 100% gerecycled EPS en kwam tot stand in samenwerking met Stybenex. Afgelopen week is het surfboard geproduceerd en gefreesd bij Synprodo in Wijchen.

Het surfboard wordt binnenkort afgewerkt met andere state-of-the-art materialen.

Benieuwd hoe Merijn zich op zijn expeditie voorbereidt en hoe het recyclingproces van EPS eruit ziet? Binnenkort meer over dit bijzondere project!

Foto’s van Marjolein Vinkenoog en Synprodo BV.

Meepraten over dit onderwerp? Volg ons dan ook op LinkedIn.

  • 1
  • 2

Blijf automatisch op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief over duurzamer verpakken en praat mee via sociale media. 

SlimVerpakken is een initiatief van Stybenex-Verpakkingen, vereniging van fabrikanten van EPS-verpakkingen

Privacyverklaring